Lapland Hotelsissa vallitsee arktisen raikas tunnelma, joka ei jätä ketään kylmäksi

Lapland Hotels viestii jo pelkällä nimellään tämän lähes 60 vuotta majoitus- ja elämyspalveluita tarjonneen hotelliketjun ainutlaatuisuudesta. Sekä Lapin tuntureiden kupeessa että etelän kaupunkimiljöössä Lapland Hotels, Suomen suurin yksityinen hotellitoimija, välittää autenttista pohjoisen tunnelmaa aina viimeistä yksityiskohtaa myöden, niin sisustuksen, ravintolatarjonnan kuin asiakaspalvelun suhteen. Hotellien yksilöllisen ja laadukkaan palvelukokonaisuuden viimeistelee kokonaisvaltainen ja tavoitteellinen siivous, joka toteutetaan ammattitaitoisesti ja sitoutuneesti, ihmislähtöistä asiakaskohtaamista unohtamatta.

”Teemme ja onnistumme yhdessä”

N-Clean on toiminut Lapland Hotelsin siivouspalvelukumppanina jo monen vuoden ajan, ja ”kumppanuus” onkin erinomainen sana kuvaamaan yritysten välistä yhteistyötä. N-Clean ei ole asiakkaalleen pelkkä siivousyritys, vaan myös luonteva osa hotellin jokapäiväistä toimintaa.

– Tarjoamamme kokonaisuus on huippuluokkaa ja haluamme asemoitua ykköshotellina, parhaiden joukossa. Jotta tämä tavoite voidaan saavuttaa, on äärettömän tärkeää, että siivous yltää samalle tasolle. Näin ollen tarvitsemme siivouspalvelulta vahvaa sitoutumista liiketoimintaamme ja ymmärrystä siitä, miksi ja miten asioita tehdään. N-Clean tarjoaa meille kaiken tämän; yhteistyö on alusta asti ollut avointa, luontevaa ja sujuvaa, ilman ylimääräistä byrokratiaa tai sopimuspykälien tuijottelua. Tiedän, että voin soittaa melkein kenelle tahansa ja voin luottaa siihen, että asiat hoidetaan. Me teemme ja onnistumme yhdessä, kuvailee aluejohtaja Leena Turunen.

N-Clean toimii Lapland Hotelsin yhteistyökumppanina yhteensä viidessä eri kohteessa ympäri Suomen; pääasiassa Oulussa, Kuopiossa, Helsingissä ja Tampereella.

N-Cleanin henkilökuntaa ei jaotella ”meihin ja teihin”, vaan jokainen työntekijä on vaatetusta myöden osa hotellin työyhteisöä. N-Cleaniltä ei myöskään osteta pelkkää siivousta, vaan kyse on laajemmasta ja ennen kaikkea tuloksellisesta palvelukokonaisuudesta, jossa henkilökuntaa voidaan joustavasti sijoittaa sinne missä sitä tarvitaan. Näin myös kehittymis- ja etenemismahdollisuuksia voidaan tarjota yhteisesti, jos vain intoa riittää oman osaamisen laajentamiseen.

– Mitä enemmän meillä on talon sisällä osaamista – riippumatta siitä kenen palkkalistoilla työntekijä on – sitä toimivampi kokonaisuus ja saumattomampi asiakasprosessi. Kun siivoojalle voi tarjota muitakin työtehtäviä, esimerkiksi aamiaistarjoilu-, huonepalvelu- tai keittiöhenkilökunnan ominaisuudessa, on tämä molemmille osapuolille pelkästään eduksi. Monipuoliset ja vaihtelevat työtehtävät sitouttavat ja motivoivat tekijöitä ja tarjoavat näin laajempaa näkökulmaa yrityksen toimintaan sekä oivan tilaisuuden urakasvuun, painottaa Turunen.

Kaikki lähtee selkeästä viestinnästä ja perusteellisesta perehdytyksestä

Lapland Hotelsia ja N-Cleania yhdistää perheomisteinen tausta ja tätä kautta myös yhteinen arvomaailma. Avoin ja selkeä viestintä on oleellinen osa yritysten yhteistä toimintakulttuuria, ja sen tarve on korostunut etenkin koronapandemian myötä. Siivousalalla valtaosa työntekijöistä on äidinkieleltään muun kuin suomenkielisiä, ja näin ollen ymmärrettävällä viestinnällä on entistä suurempi painoarvo.

– Pyrimme aina avoimeen ja yhteiseen keskusteluun, kun tulee sellaisia tilanteita, jotka sitä vaativat. Etenkin pandemiavuosien tuomat poikkeustilanteet rajoituksineen ja määräyksineen ovat aiheuttaneet työntekijöiden keskuudessa paljon epävarmuutta ja jopa pelkoa. Meidän yhteinen vastuumme on lievittää näitä pelkoja, minimoida mahdollisia väärinkäsityksiä ja luoda henkilökunnalle sellaiset olosuhteet, joissa he voivat tehdä työnsä rauhassa ja turvallisin mielin, kertoo Turunen.

Henkilökunta pidetään säännöllisesti ajan tasalla yhteisten infotilaisuuksien kautta, joita Lapland Hotels ja N-Clean järjestävät yhdessä.

Lapland Hotelsin jokainen yksikkö huokuu maailman puhtainta ilmaa ja viihtyisän tyylikkäitä tiloja – leveysasteesta riippumatta ja puhtaudesta tinkimättä.

Viestinnän merkitys korostuu myös henkilökunnan perehdytyksessä. Uuden työntekijän aloittaessa tai uutta hotellikohdetta avattaessa saa jokainen työntekijä kattavan perehdytyksen, jossa tutustutaan yrityksen liikeideaan, konseptiin ja syvimpään olemukseen. Näin ollen koko henkilökunnalle huoltomiehestä hotellijohtajaan on selkeää, kuinka toiminnan ylivoimainen kilpailuetu konkretisoituu omien työtehtävien kautta. Perehdytyksen lisäksi hotelleissa järjestetään säännöllisiä kertausvalmennuksia ja jokaista uutta työtehtävää varten räätälöidään erillinen perehdytys, jotta kyseinen konsepti on alusta asti hallussa.

Laadukas siivous on investointi tulevaisuuteen

N-Cleanillä on tähdellinen rooli niin ikään hotellitilojen ylläpitämisessä ja niiden pitkäikäisyyden varmistamisessa. Vaikka Lapland Hotelsin vanhin kaupunkihotelli ei ole elänyt seitsemää ikävuotta pidempään, suhtaudutaan tilojen ylläpitotyöhön pitkän tähtäimen investointina. Tässäkin N-Cleaniin luotetaan alansa parhaana asiantuntijana. Yritysten välinen vakaa kumppanuus pohjautuu siihen tietoon, että käytössä on aina parhaat aineet, välineet ja toimintamallit, jotta pinnat ja kalusteet kestäisivät aikaa ja kulutusta.

Laadukkaalla ja huolellisella siivouksella vaikutetaan ylläpidon lisäksi myös siihen, että asiakkaat kokevat palvelun alusta loppuun toimivana ja moitteettomana. Koko henkilökunta tietää, että tyytyväinen asiakas palaa aina takaisin, joten asiakaskokemuksesta ei tingitä.

– Kaikilla työntekijöillämme on vahva ymmärrys siitä, että tätä työtä ei tehdä ”heille” tai ”meille”, vaan asiakkaille. Hyvä yhteistyömme perustuu siihen, että työtä tehdään yhdessä, iloisin mielin ja ihmiseltä ihmiselle. Näin varmistamme sen, että asiakkaamme saavat kokea pohjoisen ainutlaatuisuuden kaikilla aisteillaan, kiittelee Turunen.